Професионална орјентација

Наша школа учествује у реализацији пројекта  Професионална орјентација у Србији. Циљ пројекта је изградња школског и ваншколског система професионалне орјентације за младе на прелазу из основне у средњу школу,односно у свет рада. Циљну групу представљају ученици седмог и осмог разреда. Ученици ће кроз радионичарски рад и реалне сусрете са светом занимања  oјачати своје компетенције за правилан избор будућег занимања.

Oни ће кроз петофазни модел. модел програма професионалне орјентације упознати своје склоности,интересовања, сакупљати информaције о жељеном занимању, сусрести се са светом рада и начином обављања одређеног занимања да би донели одлуку о избору будућег занимања.

Тих пет фаза су :

  1. САМОСПОЗНАЈА- ученици откривају,истражују и спознају своја интересовања,способности,вредности и визију будућности за професионално оријентисање.
  2. ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА- истражују и бирају информационе понуде о занимањима и каријери.
  3. ПУТЕВИ ОБРАЗОВАЊА – истражују и упознају образовне могућности за развој своје каријере.
  4.  РЕАЛНИ СУСРЕТИ- информишу се из прве руке и практично испробавају занимање.
  5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ – знају шта желе и доносе своју одлуку.

Чланови нашег тима су : Мартина Савић, Милица Златановић, Слободанка Доситијевић, Даца Костић,

Јелена Златановић, Хранислава Станојевић, Ивана Гавриловић, Слађана Велимировић

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s