ГИЗ пројекат

Професионална орјентација на прелазу у средњу школу

ГИЗ је организација за међународну сарадњу СР Немачке која је у име Владе Савезне  Републике Немачке на основу билатералног споразума, у Србији установила пројекат “Професионална орјентација на прелазу у средњу школу” којим је предвиђено да програмом професионалне орјентације буду обухваћене све основне школе и локалне канцеларије за младе. Пројекат се реализује кроз сарадњу и унапређивање капацитета институција: основне школе,средње школе,регионалних центара за стручно усавршавање запослених у образовању,Савета за запошљавање на националном нивоу,Центара за развој каријере и др.

Циљеви

Успостављање функционалног програма професионалне орјентације за ученике/це који завршавају ОШ
Стицање знања,вештина и компетенција професионалаца за рад са младима за примену петофазног модела професионалне орјентације: самоспознаја,информисање о занимањима,каријери и путевима образовања,реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школи и занимању

Корисници: наставници,стручни сарадници,родитељи и целокупна заједница

GIZ-BOSS-prezentacija

 

Advertisements