Професионална орјентација

Наша школа учествује у реализацији пројекта  Професионална орјентација у Србији. Циљ пројекта је изградња школског и ваншколског система професионалне орјентације за младе на прелазу из основне у средњу школу,односно у свет рада. Циљну групу представљају ученици седмог и осмог разреда. Ученици ће кроз радионичарски рад и реалне сусрете са светом занимања  oјачати своје компетенције заContinue reading “Професионална орјентација”