Базар медицине

14.12.2017. у Медицинској школи у Ћуприји одржан је Базар медицине. Базар су организовале Медицинска школа из Ћуприје и Технолошка школа из ПараћинаContinue reading “Базар медицине”

Професионална орјентација

Наша школа учествује у реализацији пројекта  Професионална орјентација у Србији. Циљ пројекта је изградња школског и ваншколског система професионалне орјентације за младе на прелазу из основне у средњу школу,односно у свет рада. Циљну групу представљају ученици седмог и осмог разреда. Ученици ће кроз радионичарски рад и реалне сусрете са светом занимања  oјачати своје компетенције за правилан избор будућег занимања.Continue reading “Професионална орјентација”

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ

Циљ професионалне орјентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе. Основни општи задаци програма професионалне оријентације Continue reading “ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ”