Акциони план Професионалне орјентације

SELRES_3073a5e5-328a-4fbc-aadd-6eb42862e8fbSEаLRES_3073a5e5-328a-4fbc-aadd-6eb42862e8fbContinue reading “Акциони план Професионалне орјентације”

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ

Циљ професионалне орјентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе. Основни општи задаци програма професионалне оријентације Continue reading “ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ”